Welkom! 

Mijn naam is Anne en ik woon in Leeuwarden samen met mijn vier poezen! De oudste poes is Sientje van 14 jaar, van wie ik al mijn hele leven kan genieten. Anderhalf jaar geleden heb ik Clarita uit Madrid opgehaald. Zij heeft een tijdje als enige de boel op stelten gezet, totdat zij dit jaar haar eerste nestje heeft gekregen! Twee dochters van haar genaamd Duchess & Marie versterken nu de cattery. Ik ben heel dankbaar dat ik mag genieten van deze lieve en gezonde groep poezen in huis!My name is Anne and I live in Leeuwarden with my four cats! The oldest cat is Sientje, 14 years old, who I have had around forever. Eighteen months ago I picked up Clarita from Madrid. For a while she was the only one to make a mess until she had her first litter this year! Two of her daughters named Duchess & Marie now strengthen the cattery. I am very grateful that I can enjoy this sweet and healthy group of cats in the house!


Vanaf jongs af aan was er in de familie al een fascinatie voor de Noorse boskat. Er miste echter iets; een échte Noorse boskat! Uiteindelijk had ik het voortouw genomen voor mijn ouders en ben ik het hele aanbod aan Noorse boskat kittens langsgegaan op internet. Met een lijstje met daarop namen van fokkers en foto's van kittens, ben ik vastberaden naar mijn ouders gestapt. Eén foto sprong naar voren, ze waren het met me eens. We moesten inderdaad maar eens gaan kijken bij de fokker. We waren nog geen 5 minuten binnen, de bench ging open en toen hobbelde 'Noortje' (toen nog Envy) in één rechte lijn zonder aarzelen de kant op van mijn vader. Ze was toen 3,5 week en wist toen al wat ze wilde... Aandacht! De beslissing was snel gemaakt, ze zou bij ons komen wonen. 


Noortje is onze eerste Noorse boskat. En wat voor één! De eerste dag dat ze bij ons was, heeft ze bij iedereen op schoot gelegen. Nu 11 jaar later heeft ze nog steeds hetzelfde karakter: alles draait om aandacht. Nadat ze drie jaar bij ons in huis woonde, begon het toch wel te kriebelen. We wilden toch graag een nestje. Ik heb toen hulp gevraagd bij de fokker waar we haar vandaan hadden, cattery Deyley en zij hebben ons op weg geholpen. Ik was toentertijd nog niet volwassen, dus we hebben de catterynaam 'Tandaradei' op de naam van mijn moeder laten registreren. Toen is mijn hobby begonnen, met als resultaat dat er nu 3 generaties rondlopen bij mijn ouders, afkomstig uit mijn lieve Noortje. 


Dit jaar, 2019, heb ik een doorstart gemaakt onder mijn eigen catterynaam 'Variegata'. Er zit een hele gedachtengang achter deze naam. De naam is een combinatie van twee hobbies, namelijk planten en katten. De Monstera Variegata is mijn favoriete plant, waar ik een lange tijd naar gezocht heb. Als je met het woord gaat spelen, krijgt het meer betekenis. Clarita komt bij een goede vriendin & fokker vandaan in Spanje. Ik wilde al heel lang een driekleur poesje, zoals 'Noortje' uit de verhalen van Francien van Westering (waar de Norenkoorts bij veel mensen is begonnen). Clarita is mijn Spaanse driekleur. Terugkomend op 'Variegata': het betekent 'kleuren' in latijn en 'gata' is Spaans voor poes!

Hoe het is begonnen...

Ever since I was young,  there has been a fascination for the Norwegian forest cat in the family. However, something was missing; a real Norwegian forest cat! One day, I took the lead for my parents and I visited the entire range of Norwegian forest cat kittens on the internet. With a list containing the names of breeders and pictures of kittens, I resolutely approached my parents. One picture really appealed to us, they agreed with me. We had to go and see the breeder. We weren't even 5 minutes inside before the bench was opened and then 'Noortje' (then Envy) bumped in one straight line in the direction of my father. She was then 3.5 weeks old and already knew what she wanted ... Attention! The decision was made quickly, she would come and live with us.Noortje is our first Norwegian forest cat. One of a kind! The first day she was with us, she was on everyone's lap. Now 11 years later, she still has the same character: everything revolves around attention. After she lived in our house for three years, it started to itch. We wanted a litter. I then asked for help from the breeder where we had her, cattery Deyley and they helped us on our way. I was not yet an adult at the time, so we had the cattery name 'Tandaradei' registered on my mother's name. Then my hobby started, with the result that now 3 generations are walking around at my parents', from my dear Noortje.
This year, 2019, I made a restart under my own cattery name 'Variegata'. There is a whole line of thought behind this name. The name is a combination of two hobbies, namely plants and cats. The Monstera Variegata is my favorite plant that I have been looking for, for a long time. If you play with the word, it will get more meaning. Clarita comes from a good friend Natalia (& breeder Arashi) in Spain. I wanted a tricolor kitty for a long time, such as 'Noortje' from the stories of Francien van Westering (where the Norwegian-fever started for many people). Clarita is my Spanish tricolor. Returning to 'Variegata': it means 'colors' in Latin and 'gata' is Spanish for cats!

How it all started...

Contact

Links

06 22 85 88 62

Leeuwarden

info@catteryvariegata.nl

COPYRIGHT © ALL RIGHTS RESERVED